PeR tipo
Socionika ir jauna praktiskās psiholoģijas nozare.
Kā atsevišķa zinātnes nozare tā ir radusies samērā nesen. Tās pamatus licis K.G.Jungs, atklājot, ka dažādi cilvēku psiholoģiskie tipi dažādi uztver pasauli. Balstoties uz šo faktu, izveidojās (tipoloģija) socionika, kas pēta informācijas apmaiņu cilvēka psihē, mijiedarbību ar apkārtējo pasauli un citiem psiholoģiskajiem tipiem. 60 gadu beigās lietuviešu pētniece A.Augustinovičūte pilnveidoja šo modeli, pateicoties viņai dzima socionika.
Socionika izdala 16 psiholoģiskos jeb socioniskos tipus, sniedz par tiem raksturojumus. Tik pat precīzus raksturojumus sniedz par attiecībām starp cilvēkiem (tipiem).

Pasaulei vajadzīgi visi 16! Visus sešpadsmit socioniskos personības tipus citu no cita atšķir veids, kā viņi apmainās ar informāciju un dažādība signālu uztveršanā un pārraidīšanā.

Cilvēka psihe apkārtējo pasauli sadala noteiktās sastāvdaļās un aspektos. Katrs personības tips par vienu un to pašu aspektu iegūst ļoti individuālu un tikai sev saprotamu informāciju. Atšķirīgi socioniskie tipi vienas un tās pašas situācijas uztver un atstāsta pavisam atšķirīgi, citiem vārdiem sakot – pielieto citādu mīmiku, savādāk reaģē, akceptējot katrs sev svarīgākos, bieži vien ļoti dažādus notikuma momentus. Ikvienam no mums kāds cilvēks ir vairāk, kāds mazāk patīkams. Atšķirīgus ieskatus mūsos rada tas, ar kādiem vārdiem otrs pauž savas domas; mēs vērojam, kāda ir viņa mīmika, žesti, jūtam balss intonāciju. Ja kāda cilvēka uzvedība mūs tracina, tad parasti nav vainojama viņa rīcība, bet gan tas, kā viņš šo to izskaidro, kādus motīvus uzskata par svarīgākajiem. Tāpēc vienu un to pašu «grēciņu» dažam piedodam, citam ne.

Ar socionikas zināšanām Tu iegūsi pavisam citu skatījumu uz pasauli – tā ļaus iepazīt pašam sevi, saprast savas stiprās un vājās puses, izvēlēties pareizo izglītību un profesiju, prognozēt attiecības starp citu tipu cilvēkiem, padarīt tās patīkamas un pieņemamākas. Veiksmīga laulība dzīve un pareiza bērnu audzināšana ir tikai daļa no socionikas atslēgas, kas tev atslēgs durvis uz personīgās laimes un labsajūtas apmierināšanu.

Socionikas atšķirība no psiholoģijas:

Socionika - Nosaka tipiskās rakstura iezīmes, kuras ne vecuma ne apkārtējās vides ietekmē nemainās.

Psiholoģija - Apseko cilvēka vai grupas pašreizējo situāciju; Socionikas metožu galvenā efektivitāte ir tā, ka veiksmīgi ir izstrādāta kompleksa sistēmas pieeja personības apsekošanā, kā arī tas, ka tiek sniegtas precīzas prognozes un rekomendācijas pat visdažādāko problēmu risināšanai. Izmantojot tradicionālās psiholoģijas metodes, agrāk nekad tādi rezultāti netika sasniegti. Šo metodi jau 28 gadus pielietojot praksē sniedzot padomus iestāžu pārvaldes, gan personīgās konsultācijās un pārliecinoties par metožu efektivitāti, ir gūts augsts novērtējums.

Portāla aprakstos izmantotā literatūra:
Veltas Līvijas Miķelsones grāmata „Nepārveido sevi, tikai uzzini, kas esi!”